Svenska Rasklubben för Svensk Lapphund

Den Svenska Lapphunden: En Resa Genom Tid och Kultur

Välkommen till berättelsen om den svenska lapphunden, en ras vars rötter sträcker sig långt tillbaka i tiden och som bär på en fascinerande historia knuten till det skandinaviska urfolkets nomadiska livsstil och det ursprungliga jägarfolket.


Ursprunget

De hundar som senare kom att bli lapphundarna följde i spåren av urfolkets vandring, en vandring som initierades efter istidens slut när de följde de vilda djuren som rörde sig norrut i takt med att inlandsisen smälte. Denna trogna följeslagare användes initialt för jakt, inte bara på klövvilt och fågel utan även på rovdjur som ex björn. Men när samerna övergick från jakt till renskötsel, så kom lapphundens uppgift att allt mer bli en oumbärlig vallare av ren. En viktig förändring i rasens roll som skildrar dess anpassningsförmåga och lojalitet mot samhällets behov.

Kulturellt Arv

Svenska lapphunden är inte bara en hundras; den är ett levande kulturarv och en symbol för Sveriges historiska rötter. Med sina ursprung i Sápmi, de norra delarna av Skandinavien, har denna typ av hund varit en trogen följeslagare för urfolken i nästan 9000 år.  Den svenska lapphunden har en betydelsefull del i samisk kultur då samerna utvecklat rasen för att klara de arbetsuppgifter som behövts i deras hund, allt från jakt, vakt och vallning. En sann arbetskamrat. 

Räddning av rasen

I slutet av 1800-talet togs ett avgörande steg för att dokumentera raser genom Svenska Kennelklubbens första stambok. De tre första registrerade hundarna var lapphundar, och därmed började en ny era för rasens officiella erkännande. Trots några svängningar i antalet registrerade hundar, var det under 1950-talet som Baron Carl Leuhusen och Mary Stephens tillsammans med hanen Roy och tiken Ulla räddade rasen från att falla i glömska. Dessa två hundar blev rasens kärna och startpunkten för dess moderna existens. Även den dåvarande kungen bidrog med pengar för att stödja arbetet med rasen. 

En Unik Genetisk Historia

Forskning visar att den svenska lapphunden har en nästan unik DNA-signatur, med endast ett fåtal nordiska spetsraser som delar detta sällsynta genetiska arv. Detta inkluderar sporadisk varginkorsning, vilket ytterligare ökar rasens unicitet.

Bevarandearbete

Idag är den svenska lapphunden fortfarande en relativt liten ras, med endast omkring 1200 individer i hela världen. Bevarandet av denna ursvenska ras är en kollektiv ansträngning för att stödja aveln. Det är en pågående kamp för att säkerställa att rasens unika arv och karaktär fortsätter att prägla framtiden.


I den svenska lapphunden lever en levande skildring av ett hundras som överlevt genom tiderna och blomstrar som en symbol för samisk kultur och Sveriges rika historia. En historia som sträcker sig från de isiga landskapen efter istiden till dagens småsamhällen där varje svansviftning bär på årtusendens arv.