Svenska Rasklubben för Svensk Lapphund

Svenskt kulturarv

Svensk lapphund sägs vara en av de mest ursprungliga hundraserna och en av Sveriges nationalraser. När Svenska kennelklubbens första stambok kom ut i slutet av 1800-talet, återfinns lapphundar med reg.nr 1-3. Genforskning har visat att den har i stort sett helt unik dna, med en i sammanhanget sentida varginkorsning som de delar med bara ett fåtal andra nordiska spetsraser. 

Läs mer om rasen genom att klicka på bilderna nedan

Välkommen till berättelsen om den svenska lapphunden, en ras vars rötter sträcker sig långt tillbaka i tiden och som bär på en fascinerande historia knuten till samernas nomadiska livsstil och det ursprungliga jägarfolket.Välkommen till en utforskning av den svenska lapphunden, en pärla bland hundraser som erbjuder mer än det ögat kan se. Här avslöjar vi varför denna "lyxförpackning" inte bara är vacker utan också en robust, mångsidig och intelligent kamrat.