Svenska Rasklubben för Svensk Lapphund

Hälsoenkät

Var Med och Bevara Framtidens Svenska Lapphund: Fyll i Hälsoenkäten!

Vår älskade svenska lapphund är inte bara en följeslagare utan en värdefull ras med en historia och framtid som är värd att bevara. Med endast omkring 1200 individer är varje medlem av denna lilla gemenskap av stor betydelse. Vi, tillsammans med styrelsen, uppfödarna, SLK, och SKK, arbetar hårt för att säkerställa att den svenska lapphunden förblir sund och hälsosam för kommande generationer.


Din Roll i Bevarandearbetet:

Vi vänder oss till dig, stolta ägare av en svensk lapphund, med en viktig uppmaning. För att stödja vårt arbete och säkerställa att vi fortsätter att bedriva en avel som främjar hälsa och välmående, behöver vi din medverkan. Det är avgörande att varje ägare av en svensk lapphund tar sig tid att fylla i vår hälsoenkät.


Vad är Hälsoenkäten och Varför är Den Viktig?

Hälsoenkäten är ett kraftfullt verktyg som ger oss värdefulla mätvärden om olika hälsofrågor som rör rasen. Genom att samlas in från hundar runt om i landet, ger enkäten oss en djupare förståelse för hälsotillståndet inom den svenska lapphundsgruppen. Detta möjliggör informerade beslut och åtgärder för att bevara och förbättra rasens hälsa.


Hur Du Kan Delta:

Via E-post: Hälsoenkäten har skickats ut via e-post till alla medlemmar i SRSL och ägare av svenska lapphundar. Kolla din inkorg och fyll i enkäten.

Ladda Ner Här: Om du av någon anledning inte har mottagit enkäten via e-post, kan du enkelt ladda ner den härifrån vår hemsida.

Digitalt Alternativ: För bekvämlighetens skull erbjuder vi även möjligheten att fylla i enkäten digitalt.


Ditt Bidrag Gör Skillnad:

Varje ifylld enkät är ett värdefullt bidrag till vårt gemensamma mål att bevara och förstärka den svenska lapphunden. Din insats ger oss de verktyg vi behöver för att fortsätta vårt arbete för en sund och hållbar framtid för rasen.


Vi tackar varje ägare och älskare av svenska lapphundar för deras engagemang och uppmanar er alla att vara en del av denna viktiga insats genom att fylla i hälsoenkäten. Tillsammans skapar vi en ljus framtid för den svenska lapphunden!

Obs, Det är jätteviktigt att ni inte skickar in enkäter för hundar av annan ras eller oregistrerade svenska lapphundar för då blir statistiken missvisande.