Köpa SLH

Planerar du att köpa en Svensk lapphund?

Att utöka sin familj med en hund är oftast ett beslut som växer fram under tid och det är en bra strategi att inte köpa hund på ren impuls. Vår ras är dessutom en numerärt liten ras vilket innebär att det inte föds så många valpar per år så det kan vara bra om du kan vara villig att anpassa dig efter både när kullen föds och att du kan få åka en bit för att kunna hämta hem valpen. Den här texten är tänkt att fungera som en guide för dig som bestämt dig för att utöka familjen med en svensk lapphund

 

Var hittar jag valpkullar ?

På vår hemsida så hittar du valpkullar under rubriken Köpa SLH- Valpannonser.

 

De kullar som ligger där uppfyller alla Svenska kenneklubbens ( SKK)  krav och de lagar och föreskrifer som finns runt hundavel. Valparna har SKK registrerade föräldrar och även valpen kommer vara SKK registrerade.

 

De har en redovisat inavelsgrad ( hur nära släkt är föräldrarna) och en redovisad släktskapsgrad ( hur nära släkt är föräldrarna och den planerade valpen med resten av de individer som finns i rasen ( populationen).

 

Du kan se föräldrarnas officiella hälsostatus när det gäller höfter ( HD), Armbågar (ED), Gentest för prcd PRA mfl. tester. Du kan även se om de är mentalbeskrivna med MH eller BPH. 

 

Det finns även andra kanaler där du kan hitta SKK registrerade valpkullar tex SKK valpförmedling Köpa hund 

 

Registrerad hos SJV ?

Hittar du valpkullen på annat sätt te x via någon annonssida på internet måste du själv försäkra dig att kullen är registrerad i SKK samt har rekommenderade hälsoundersökningar gjorda. En ägarregistrering i Svenska jordbruksverkets ( SJV)  register, säger ingenting om hundens härkomst eller att föräldrarna inte är för nära släkt och om de blivit hälsoundersökta. Så det är viktigt att skilja på SKK registrerad och SJV ägarregistrerad. Det är lag att alla hundar, renras som blandras skall ha en ägare registrerad hos SJV hundägarregister.

 

En hund som inte är SKK registrerad ( oregistrerad)  räknas inom SKK sfären som en blandras. Den kan inte få avkommor som registreras i SKK, inte heller ställas ut eller tävla i alla grenar. Men den största negativa saken med att köpa en oregistrerad hund är att du inte vet hälsostatus på dennes föräldrar och inte heller hur nära släkt föräldrarna är. Du bidrar inte heller till bevarandet av vår härliga svenska nationalras. 

 

Hur tänker uppfödarna runt aveln ?

Uppfödarna som är medlemmar i SLK/SRSL har gemensamt kommit fram till en avelstrategi för just svensk lapphund. Den kallas RAS för svensk lapphund. RAS står för rasspecifik avelstrategi. I RAS kan du läsa om hur man tänker runt avel, vad som prioriteras och även lite om rasens historia och avelshistoria. Hälsa och ohälsa finns även redovisat.  

 

Förutom RAS måste även våra uppfödare följa SKK grundregler och de lagar och förordningar som finns.