Klubbinfo

Välkommen till Svenska rasklubben för svensk lapphund. Vi är den klubb som har rasansvaret för svensk lapphund inom Svenska kennelklubben (SKK) och är en rasklubb under specialklubben Svenska lapphundklubben ( SLK). 

 

1963 bildades den första rasklubben av några lapphunsuppfödare som tycket det var på tiden att den svenska lapphunden fick en en egen klubb.

 

På den tiden hette klubben Lapphundsringen och var en inofficiell rasklubb för svensk lapphund underordnad SSD.  Det dröjde till i slutet av 70-talet innan klubben blev officiell och fick specialklubbstatus under namnet Svenska lapphundklubben.

 

Under början av 90 talet fick klubben rasansvar för de finska syskonraserna: finsk lapphund och lapsk vallhund. Efter många år i samma klubb blev det 2017 back to basic. En ras, en klubb- Svenska rasklubben för Svensk lapphund ( SRSL) som är en rasklubb för Svensk lapphund som ligger under Svenska lapphundklubben ( SLK).

 

SRSL arrangera träffar, rasmöten, utställningar och andra aktiviteter som gagnar rasen svensk lapphund.

 

 

Välkommen som med medlem om du vill ta del av våra aktiviteter och stödja vårt arbete. När du blir medlem hos oss blir du automatisk medlem i specialklubben SLK.


 

På Svenska kennelklubbens initativ infördes efter beslut på Svenska lapphundklubbens årsmöte den 27 maj 2017 en ny organisation för hanteringen av de tre lapphund-rasernas intressen.


Tre särskilda rasklubbar bildades - för finsk och svensk lapphund samt lapsk vallhund. Varje rasklubb har som sitt uppdrag att svara för alla frågor för respektive ras medan specialklubben Svenska lapphundklubben har att genomföra de för raserna gemensamma aktiviteterna som utställningar, tävlingar, tidskriften Lapphunden mm. Slk svarar även för kontakterna med Svenska kennel-klubben.

Rasklubbens ändamål

 

Stadgar för Svenska rasklubben för svensk lapphund (SRSL) antogs 2017-05-27.

 

Ändamålet för rasklubben är att inom ramen för specialklubbens stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom:

 

* Att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, och exteriört fullgoda rashundar.

 

* Att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna.

 

* Att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård.

 

* Att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet.

 

* Att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.