RAS

RASSPECIFIK AVELSSTRATEGI FÖR SVENSK LAPPHUND

En rasspecifik avelsstrategi (RAS) är en handlingsplan för aveln inom svensk lapphund. Ambitionen är att genom god och långsiktigt hållbar avel främja en sund avel av svensk lapphund.  Tanken är att RAS-dokumentet i första hand ska vara en vägledning och riktlinje för uppfödarna, men det tjänar också som konsumentupplysning för den som har planer på att köpa hund.

 

RASSPECIFIK AVELSSTRATEGI *Gäller från april 2022*

SKK utlåtande av RAS


English translation is not ready yet, but will come.